bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 24/ZP/17


Dostawa wraz z montażem urządzeń systemów alarmowych (TSN. SKD, SSWiN i sprzęt informatyczny wykorzystywany w SA) do Urzędu MON

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08-08-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35120000 –1 systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2017-07-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-07-28 14:11 Ostatnia zmiana: 2017-10-18 14:50

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642