bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 26/ZP/17


Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-08-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09320000-8 – Para gorąca woda i podobne produkty
Zmiana terminu składania ofert na 6 września 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2017-07-25 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-07-25 15:04 Ostatnia zmiana: 2017-09-27 14:07

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642