bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 28/ZP/17


Dostawa kompletów mebli wypoczynkowych z ławą oraz mebli stylowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-07-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 – meble

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-06-29 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-29 14:07 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:44

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642