bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 2/ZP/17


Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-02-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120-5 Tonery do drukarek laserowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-01-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-01-30 14:32 Ostatnia zmiana: 2017-03-27 12:33

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa