bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 2/ZP/18


Wykonanie i dostawa materiałów promujących Wojsko Polskie - VII części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 05-04-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,
79822500-7 – usługi projektów graficznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2018-02-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-23 12:38 Ostatnia zmiana: 2018-05-25 12:10