bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr: 37/ZP/18


przeprowadzenie badania naukowego nt. „NOWE TECHNOLOGIE DIAGNOSTYCZNE NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI - NANOBIODETEKTORY DO DETEKCJI BACILLUS ANTHRACIS”

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-11-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73110000-6 - Usługi badawcze

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2018-10-17 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-17 15:37 Ostatnia zmiana: 2018-11-23 14:15