bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 3/ZP/18


Badanie sprawozdania finansowego Agencji Mienia Wojskowego za 2017 r. i za 2018 r.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 08-03-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79212100-4 Usługi audytu finansowego

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-02-27 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-27 14:29 Ostatnia zmiana: 2018-04-18 14:41