bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 40/ZP/17


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – VI części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 17-10-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,
CPV 79822500-7 – usługi projektów graficznych
Zmiana terminu składania ofert na: 19 października 2017 r. o godz. 11.00
Termin otwarcia ofert: 19 października 2017 r. o godz. 12.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-09-09 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-09-09 11:12 Ostatnia zmiana: 2018-08-31 14:29