bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 42/ZP/17


Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na modernizacji i rozbudowie telewizyjnego systemu nadzoru w kompleksie wojskowym w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45315600-4 – Instalacje niskiego napięcia
45312200-9 – Instalowanie alarmów włamaniowych
45310000-3 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45421152-4 – Ścianki w suchej zabudowie
45442100-8 – Malowanie nawierzchni
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 9 stycznia 2018 r., godzina 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-12-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-11 14:34 Ostatnia zmiana: 2018-05-30 16:01

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642