bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 45/ZP/16


Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych oraz kserokopiarek

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-09-2016
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125110-5 Toner do drukarek laserowych /faksów
30125100-2 Wkłady barwiące
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych
Zmiana terminu składania ofert na 16 września 2016 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Mirosława Bajorek Czas wytworzenia: 2016-07-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2016-07-20 11:18 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:32

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642