bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 48/ZP/17


Dostawa energii cieplnej (zakup wraz z przesyłem) do węzłów cieplnych zaopatrujących w ciepło budynki Urzędu MON

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-10-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09320000-8 – Para, gorąca woda i podobne produkty
Zmianie ulega termin składania ofert na: 7 listopada 2017 r. do godz. 11:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Tomasz Skowroński Czas wytworzenia: 2017-10-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-11 12:19 Ostatnia zmiana: 2017-12-20 11:14