bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 4/ZP/18


Dostawa mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli – III części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-03-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39100000-3 Meble

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-02-22 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-22 12:15 Ostatnia zmiana: 2018-05-16 13:37