bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 50/ZP/17


Wykonanie newralgicznej roboty budowlanej polegającej na przebudowie pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w kompleksie wojskowym w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 – roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314320-0 – instalowanie okablowania komputerowego
45000000-7 – roboty budowlane
45111100-9 – roboty w zakresie burzenia
45262520-2 – roboty murowe
45410000-4 – tynkowanie
45421110-8 – instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45430000-0 – pokrywanie podłóg i ścian
45432110-8 – kładzenie podłóg
45442100-8 – roboty malarskie
45421000-4 – roboty w zakresie stolarki budowlanej
45331100-7 – instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331200-8 – instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45315300-1 – instalacje zasilania elektrycznego
45312000-7 – instalowanie systemów alarmowych i anten
Termin składania wniosków: 16 stycznia 2018 r. godzina 15:00
Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Kweclich Czas wytworzenia: 2017-12-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-11 13:16 Ostatnia zmiana: 2017-12-11 13:16

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa