bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 53/ZP/16


Nowoczesny opatrunek oparzeniowy o składzie alternatywnym do cząsteczek srebra w zabezpieczeniu medycznym wojsk, jako pokrycie rany oparzeniowej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19-09-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
73110000-6 - Usługi badawcze

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2017-08-11 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-08-11 14:41 Ostatnia zmiana: 2018-01-03 12:36

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642