bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 5/ZP/18


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Sztabu Generalnego WP w związku z obchodami w 2018 roku 100. Rocznicy odzyskania niepodległości – XII części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27-04-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne
79822500-7 – usługi projektów graficznych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk Czas wytworzenia: 2018-03-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-20 10:21 Ostatnia zmiana: 2018-09-25 08:19