bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 60/ZP/17


Wykonanie robót dekarsko-blacharskich na budynku nr 3 przy Al. Niepodległości 218 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 26-03-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45261910-6 Naprawa dachów
45262522-6 Roboty murarskie
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
Uwaga: dot. kosztorysu ślepego .ath - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załącznika ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.

Uwaga: Zamawiający zmienił termin składania ofert na dzień: 26 marca 2018 r. do godz. 11:00

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Grzegorz Jurowczyk / Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-03-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-06 15:02 Ostatnia zmiana: 2018-09-25 08:18