bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 61/ZP/17


Wykonanie roboty budowlanej polegającej na przebudowie i remoncie łazienek w budynku nr 1 przy ul. Filtrowej 2/4 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-02-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert na 28 lutego 2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2018-01-10 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-01-10 10:39 Ostatnia zmiana: 2018-04-23 13:49