bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 63/ZP/17


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w związku z obchodami w 2018 roku 100 rocznicy odzyskania Niepodległości – IX części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-03-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
79822500-7 – usługi projektów graficznych,
39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Wytwarzający/Odpowiadający: Wojciech Sułkowski Czas wytworzenia: 2018-01-29 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-01-29 11:46 Ostatnia zmiana: 2018-04-30 14:34