bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 8/ZP/17


Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych, urządzeń wielofunkcyjnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-05-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30125000-1 Części i akcesoria do aparatów fotokopiujących
30125120-5 Tonery do drukarek laserowych
30125100-2 Wkłady barwiące
30124300-7 Bębny do maszyn biurowych

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Jakub Gajewski Czas wytworzenia: 2017-04-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-13 14:46 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:33

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642