bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
Aktualnie prowadzone postępowania
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Postępowanie nr 9/ZP/17


Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – XII części

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-05-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV 79822500-7 – usługi projektów graficznych,
CPV 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,
CPV 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,
CPV 871 – usługi reklamowe

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Udzielenie zamówienia

Unieważnienie postępowania

Uwaga: dot. załączników w wersji edytowalnej - ryzyko pomyłek wynikających z zastosowania ww. załączników ponosić będzie wyłącznie Wykonawca.
Wytwarzający/Odpowiadający: Małgorzata Gromek Czas wytworzenia: 2017-04-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-20 10:48 Ostatnia zmiana: 2017-11-10 10:38

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642