bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 01-ZP-RB-02-18


Remont budynku nr 18, ul. Metalowa 39, Szczecin Podjuchy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 02-03-2018
Zmiana termin składania i otwarcia ofert na 02.03.2018 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-02-07 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-07 14:53 Ostatnia zmiana: 2018-03-19 15:06