bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 04-ZP-01-18


Usługi konserwacji ujęć wody podziemnej, hydroforni, myjni oraz oczyszczalni i przepompowni ścieków w kompleksach wojskowych administrowanych przez 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-02-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-01-31 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-01-31 14:34 Ostatnia zmiana: 2018-02-14 14:47

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa