bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 07-ZP-RB-03-18


Remont kuchni wojskowej w ramach dostosowania do przepisów WOMP – etap II

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-03-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-12 14:33 Ostatnia zmiana: 2018-04-19 13:52