bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 08-ZP-02-18


Zakup i dostawa szaf stalowych klasy A

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22-02-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wytwarzający/Odpowiadający: Klaudia Fabisińska Czas wytworzenia: 2018-02-13 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-02-13 12:45 Ostatnia zmiana: 2018-02-14 15:02

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa