bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 12-ZP-03-18


Zakup i dostawa materiałów , produktów i wyposażenia do usuwania skutków wycieków substancji niebezpiecznych na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie oraz jednostek będących na jego zaopatrzeniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-03-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-03-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-05 13:49 Ostatnia zmiana: 2018-03-23 12:20