bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 15-ZP-03-18


Zakup i dostawa leków oraz materiałów medycznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-03-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-03-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-12 14:50 Ostatnia zmiana: 2018-03-26 12:20