bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 15-ZP-RB-04-18/21


Remont elewacji, podłóg, ramp i pokrycia dachowego w budynku nr 100 w Mostach, gm. Goleniów

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-05-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-04-16 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-16 11:24 Ostatnia zmiana: 2018-05-11 13:05