bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 17-ZP-RB-04-18/30


Konserwacja budynków na terenie kompleksów wojskowych, Szczecin Podjuchy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-05-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-04-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-23 13:53 Ostatnia zmiana: 2018-05-29 12:58