bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 25-ZP-04-18-22


Zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej , środków do utrzymania czystości oraz materiałów do higienizacji

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-04-16 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-16 11:29 Ostatnia zmiana: 2018-05-30 15:11