bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 26-ZP-RB-05-18/56


Remont budynków nr 32 i 42, zlokalizowanych w Mostach, gm. Goleniów

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-05-30 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-05-30 13:56 Ostatnia zmiana: 2018-07-06 09:54