bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 29-ZP-RB-06-18/64


Remont ogrodzenia zewnętrznego od strony hali widowiskowej, al. Wojska Polskiego 250, 70-904 Szczecin

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 29-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa Zianowicz Czas wytworzenia: 2018-06-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-06 12:07 Ostatnia zmiana: 2018-07-11 14:41