bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 333/08/ZP/2018/124


Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie remontu budynku nr 3 w kompleksie wojskowym przy ul. Łukasińskiego 33 w Szczecinie wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej pozwalającej na wykonanie robót budowlanych

Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert: 31-08-2018

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Patrycja Różycka Czas wytworzenia: 2018-08-22 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-08-22 14:44 Ostatnia zmiana: 2018-09-06 14:12