bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 35-ZP-06-18-59


Zakup i dostawę wyposażenia oraz sprzętu biurowego na potrzeby 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz jednostek i instytucji będących na jej zaopatrzeniu

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-07-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-06-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-05 12:37 Ostatnia zmiana: 2018-08-06 12:44