bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 37-ZP-06-18-65


Zakup i dostawę sprzętu do przechowywania i ewakuacji

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-06-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-05 12:41 Ostatnia zmiana: 2018-06-26 13:20