bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 52/02/ZP/2018


Wykonanie Programu Prac Konserwatorskich wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiaru Robót i Kosztorysu Inwestorskiego, oraz pełnienie nadzoru nad pracami konserwatorskimi Kościoła Garnizonowego p. w. Św. Wojciecha przy pl. Zwycięstwa 1, Szczecin

Tryb postępowania: Ogłoszenie w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego nieprzekraczającego wartością kwoty 30 000 euro
Termin składania ofert: 19-02-2018

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna STEFAŃSKA Czas wytworzenia: 2018-02-13 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-02-13 12:23 Ostatnia zmiana: 2018-03-01 11:06