bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 56-ZP-10-18-160


Zakup i dostawa warzyw gr I i Gr II, oraz owoców Gr.I i Gr II

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-10-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-10-08 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-08 14:59 Ostatnia zmiana: 2018-10-22 12:12