bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 64-ZP-10-18-181


Zakup i dostawa przedmiotów umundurowania wyjściowego, walizek ,toreb podróżnych oraz odzieży dla pracowników służby medycznej dla 15WOG w Szczecinie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-10-26 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-26 13:46 Ostatnia zmiana: 2018-11-16 11:04