bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 67-ZP-11-18-187


Zakup i dostawa koców szpitalnych kolorowych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-11-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-11-06 13:47 Ostatnia zmiana: 2018-11-28 14:18