bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 74-ZP-11-18-205


Zakup i dostawa ryb

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-11-19 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-11-19 10:39 Ostatnia zmiana: 2018-11-28 14:25