bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 80-ZP-12-18-218


Usługi konserwacji i napraw awaryjnych sprzętu: gastronomicznego, chłodniczego, grzejnego, myjącego i polowego znajdującego się w stołówkach wojskowych, magazynach żywnościowych 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego oraz na wyposażeniu Jednostek Wojskowych pozostających w rejonie zaopatrywania.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-12-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-12-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-12-03 12:04 Ostatnia zmiana: 2018-12-18 10:34