bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 81-ZP-12-18-226


Usługa odbioru i utylizacji odpadów, gastronomicznych , medycznych oraz odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Szczecinie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-12-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2018-12-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-12-13 13:42 Ostatnia zmiana: 2018-12-28 13:17