bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
15 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 97-ZP-12-17


Usługa odbioru i utylizacji odpadów gastronomicznych, odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz medycznych z terenów jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-12-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Magdalena Grabowska - Krysztofiak Czas wytworzenia: 2017-12-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-12-15 14:46 Ostatnia zmiana: 2018-02-08 14:54