bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 16/2018


Wykonanie roboty budowlanej w zakresie remontu budynku garażowego nr 8 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15-03-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-02-27 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-02-27 12:59 Ostatnia zmiana: 2018-03-22 14:08