bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 18/2017


Wykonanie usługi napraw bieżących sprzętu samochodowego, maszyn inżynieryjnych i pojazdów specjalnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-03-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ Czas wytworzenia: 2017-03-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-14 15:20 Ostatnia zmiana: 2017-04-06 15:30

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642