bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 20/2017


Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu budynku nr 46 w kompleksie wojskowym w Szerokim Borze, 2 RBLOG Skład Szeroki Bór

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 06-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna PAWLICZUK Czas wytworzenia: 2017-03-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-20 15:18 Ostatnia zmiana: 2017-04-20 13:04

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642