bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 21/2017


Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem węzłów cieplnych w kompleksach koszarowych przy ul. Nowowiejskiej 20 i przy ul. Moniuszki 7 w Giżycku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna PAWLICZUK Czas wytworzenia: 2017-03-15 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-15 12:26 Ostatnia zmiana: 2017-04-14 11:09

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642