bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 22/2017


Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegającą na remoncie budynku nr 53 na terenie JW. 2568 w Węgorzewie oraz opracowania dokumentacji i wykonania robót na jej podstawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-03-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2017-03-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-13 15:16 Ostatnia zmiana: 2017-04-20 15:10

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642