bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 24/2017


Dostawa materiałów technicznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-04-2017
Zmiana terminu składania ofert na 14.04. 2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna PAWLICZUK Czas wytworzenia: 2017-04-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-04 07:44 Ostatnia zmiana: 2017-05-04 15:05

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642