bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 27/2018


Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowy remont hali sportowej nr 6 oraz zagospodarowania terenu przyległego do przedmiotowego budynku, wraz z dokumentacją kosztorysową, w Giżycku przy ul. Nowowiejskiej 20 oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2018-04-05 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-04-05 15:13 Ostatnia zmiana: 2018-05-18 09:51