bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 29/2017


Wykonanie usługi z zakresu gospodarki leśnej polegającej na realizacji planów urządzania lasów, dla lasów stanowiących własność skarbu państwa w trwałym zarządzie mon, których administratorem jest 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 21-04-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA Czas wytworzenia: 2017-04-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-12 14:43 Ostatnia zmiana: 2017-05-08 12:37

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642